2016-08-28     Adeliny, Erazma, Sobiesława     "Świadomość, że Bóg nas miłuje, winna przynaglać do miłości ludzi, wszystkich ludzi bez wyjątku i bez żadnego podziału na przyjaciół czy wrogów." Jan Paweł II     Witamy na stronach Powiatowego Centrum Edukacji.

Powiatowe Centrum Edukacji w Gorlicach jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli powołaną z dniem 1 września 2002 roku Uchwałą Nr XLI/494/02 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 4 lipca 2002 roku. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty a warunki do realizacji zadań statutowych oraz środki finansowe zapewnia organ prowadzący, czyli Powiat Gorlicki.

Statut Powiatowego Centrum Edukacji w Gorlicach.

Podstawowym celem Centrum jest prowadzenie szeroko rozumianego doradztwa przedmiotowego dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych tych gmin, które zawarły stosowne umowy ze Starostą Gorlickim.

Decyzją Małoplskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 października 2015 r. Powiatowe Centrum Edukacji w Gorlicach uzyskało akredytację, potwierdzającą wysoką jakość prowadzonych form doskonalenia nauczycieli.

PCE jest otwarte od 800 do 1500 w dni robocze oraz w innych godzinach w czasie trwania zajęć.

Powiatowe Centrum Edukacji w Gorlicach mieści się w budynku w podwórzu Zespołu Szkół Zawodowych im. K. Pułaskiego w Gorlicach przy ulicy Niepodległości 5, 38-300 Gorlice

e-mail: sekretariat@pcegorlice.pl                Telefon/fax: (0...18)353-51-16

Tutaj możesz pobrać kartę zgłoszeń w formacie pdf.

Odpłatności za szkolenia można dokonać bezpośrednio w PCE lub przelewem na konto:
Pekao S.A. O/Gorlice 10 1240 4748 1111 0000 4881 0517 z dopiskiem "opłata za szkolenie w PCE"

Wiadomości